Account Login forgot your password?

Castle Owner

-

Battle Begins In

9h 1m 41s

HÌNH THỨC THAM GIA
- mọi nhân vật Newlandmu đều có thể đăng ký tham gia
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 
- từ 1

Read More ›

Top Level+

PlayerLevel
NoobBuff783
SIRLORD782
OkDeTao781
Shen726
ADMIN713

Server Info

Version:S14
Experience:200x
Drop:20%
Total Accounts64
Total Characters179
Total Guilds1

Events Schedule


Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50

Starts In
Sun 20:50